loader image

Podmínky registrace do spolku

Skejtuj denně z.s.

  • Zaškrtnutí souhlasu plně nahrazuje vlastnoruční podpis souhlasu.
  • Zaškrtnutím tohoto souhlasu stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami Skejtuj denně z.s. (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát.
  • Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o členství.
  • Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.