loader image

Zpracování osobních údajů

Registrace do spolku – Skejtuj denně z.s.

 1. Udělujete tímto souhlas spolku Skejtuj denně z.s., se sídlem U Studny 2294/4, Mizerov, 734 01 Karviná, IČ: 07035306, právnická osoba vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • titul
 • datum narození
 • trvalé bydliště
 • korespondenční adresa
 • telefon
 • e-mail
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 1. Všechny údaje uvedené výše je nutné zpracovat za účelem registrace do spolku Skejtuj denně z.s.. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu účelu plnění smlouvy.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Skejtuj denně z.s.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.